Hillevi Gavels blogg

Studentansvar än en gång

 Jag tror jag har skrivit ungefär det här förut, men här kommer det igen...

Mer om heterogenitet

Jag har i tidigare inlägg diskuterat problemen med heterogenitet i kunskaper mellan utbildningar och inom utbildningar. Här kommer ännu mer på det temat; nu om heterogenitet utanför själva studierna.

Heterogenitet

Jag skrev förra gången om problem med heterogenitet mellan utbildningar, och problemen med att bedöma utbildningar där huvudparten av studenterna startar från MVG enligt samma måttstock som utbildningar där studenterna startar från G. Jag tänkte nu diskutera lite av problemen med heterogenitet inom ett utbildningsprogram.

Poäng

I min första bloggpost skrev jag lite om hur högskolan har förändrats under de senaste decennierna, och jag tänkte återvända till det temat.

Kultur och trigonometri

Jag har just avslutat kursen Grundläggande vektoralgebra, och håller på att avsluta detaljplaneringen av kursen Grundläggande kalkyl. (Bokbyte, vilket nödvändiggör revidering av planeringen.) I båda kurserna har jag sett behov av någon timmes repetition av trigonometri.

Ansvar

Jag har just suttit och gått igenom ett antal omprövningsärenden för en tenta i linjär algebra som gick för ett par veckor sedan. Vi lärare har ägnat oss åt vår vanliga uppgift här: att svära över resultatet. Vi är alla överens om att inga av frågorna var luriga, och att den som har tillägnat sig det som står som ”du ska kunna det här” i studiehandledningen inte borde ha haft några problem.

"Lika med"

Jag skrev förra gången om vad man kan använda överbliven tid till vid ett upprop på högskolan. Här kommer nästa sak som jag tog upp: likhetstecken, implikationspilar och ekvivalenspilar. Dessa till innebörden helt olika symboler brukar användas i en osalig blandning, och det är klart att många studenter aldrig reflekterar över vad som ska användas var.

Kurser och att komma ihåg

Jag skrev förra gången om att ett av problemen i övergången mellan gymnasieskolan och högskolan är gymnasisternas uppfattning om vad matematik handlar om. Denna uppfattning följer med till högskolan, och är till precis lika stort hinder där.

"Varför"

Jag var förra gången inne på gymnasisternas uppfattning om matematik, och tänkte fortsätta på den tråden.
Matematiken är ju ett ämne som till mycket stor del handlar om varför. Man gör iakttagelser, ställer upp hypoteser, och bevisar eller motbevisar dessa med hjälp av uppställda definitioner och tidigare bevisade satser. De saker man bevisar får bli nya satser.

"Överbryggning"

Först en kort presentation av mig själv: Jag heter Hillevi Gavel, och arbetar sedan 1998 vid Mälardalens högskola. Jag är civilingenjör från KTH (där jag började extraknäcka som lärare under utbildningen) och dessutom byggnadsingenjör från den gamla 4-åriga tekniska linjen.

Prenumerera på innehåll