Anna Svärds blogg

Binomiska ekvationer

Eftersom kursslut närmar sig med stormsteg så hade vi extralektion förra fredagen. Ungefär halva klassen kom. En del av klassen kunde heller inte vara med på onsdagslektionen därefter pga mässan om högskolevalet som var i Malmö på Saco Studentmässan.

Att bara läsa till proven

Vi sitter just nu på vår skola och diskuterar bedömning och då särskilt formativ bedömning. I matematikgruppen har vi tittat lite på Wiliam och Thomsons (2007) modell för aspekter på formativ bedömning.

Komplexa talplanet, prov och räknaren

Efter gjorde vi en liten repetition av komplexa tal. Vi tittade på polär form fast omskrivet med Eulers formel. Det blev en repetition av argument och absolutbelopp.

Polynomdivision

Nu är det ett tag sen jag skrev här. Jag har varit hemma med sjuka barn. I Ma E har vi gjort komplexa tal. Jag tycker det är ett väldigt bra avsnitt i E-kursen. Här används många saker eleverna lärt sig innan, fast man ser på dem nu användas i ett annat område. Det är som en elev sa om konjugatregeln (mer eller mindre ordagrant):

Ny planering

Jag har min Ma E-gupp två gånger i veckan och förra veckan var jag sjuk dessa dagar. Så nu sitter jag och tittar på min planering. Det är tänkt att eleverna ska försöka läsa in stoffet själva då en lärare är borta men troligtvis kommer det krävas en liten omfördelning i planeringen.

Integraler i E-kursen

De senaste lektionerna har vi sysslat med integraler. I E-kursen beräknas volymsrotationer, runt x-axeln och runt y-axeln.

Kedjeregeln i Ma E – implicit derivering

Jag kommer ihåg när jag själv stötte på implicit derivering. Det var på universitetet i första analyskursen. (Jag gick NV men har inget minna av att vi gjorde det så, jag kan inte hitta det i matematikboken jag hade då heller.) I vilket fall som helst handlade två fartyg körde från varandra med någon vinkel mellan sig.

Kedjeregeln i E-kursen

Denna vecka har vi ägnat oss åt kedjeregeln. Där behandlar man kedjeregeln i olika tillämpningar, alla handlar om areor eller volymer till skillnad från D-kursen där där en sammansatt funktion deriverades direkt, t ex derivera f(x)=(3x+2)^4.

Jag har hittat följande svårigheter med kedjeregeln i E-kursen:

a) Hitta den aktuella formeln för uppgiften (typ dV/dt=dV/dr∙dr/dt).

En liten presentation av mig själv

Jag heter Anna Svärd och har varit lärare sedan 1995. Just nu är jag förutom lärare även lic-doktorand inom lärarlyftet. Där sysslar jag med hur elever lär sig trigonometri. Denna höst ska jag blogga om min undervisning hos TE3A på Ehrensvärdska gymnaiet i Karlskrona. Vi läser Ma E på 50 timmar. Jag ska försöka skriva dels om vad vi gör men också om de tankar jag har kring det.

Prenumerera på innehåll