Bloggar

"Varför"

Jag var förra gången inne på gymnasisternas uppfattning om matematik, och tänkte fortsätta på den tråden.
Matematiken är ju ett ämne som till mycket stor del handlar om varför. Man gör iakttagelser, ställer upp hypoteser, och bevisar eller motbevisar dessa med hjälp av uppställda definitioner och tidigare bevisade satser. De saker man bevisar får bli nya satser.

Dagens matematiska skämt

Kedjeregeln i Ma E – implicit derivering

Jag kommer ihåg när jag själv stötte på implicit derivering. Det var på universitetet i första analyskursen. (Jag gick NV men har inget minna av att vi gjorde det så, jag kan inte hitta det i matematikboken jag hade då heller.) I vilket fall som helst handlade två fartyg körde från varandra med någon vinkel mellan sig.

Konsten att räkna utan en miniräknare

Räknar man så har jag officiellt varit student i en månad från och med imorgon. Och självklart har det tagit tid att anpassa sig, både efter studierna och livet som student. Hittills har jag upplevt det som mer självständigt och man får tar mer ansvar, jämfört med gymnasietiden. Är det nu man är vuxen på riktigt?

Kedjeregeln i E-kursen

Denna vecka har vi ägnat oss åt kedjeregeln. Där behandlar man kedjeregeln i olika tillämpningar, alla handlar om areor eller volymer till skillnad från D-kursen där där en sammansatt funktion deriverades direkt, t ex derivera f(x)=(3x+2)^4.

Jag har hittat följande svårigheter med kedjeregeln i E-kursen:

a) Hitta den aktuella formeln för uppgiften (typ dV/dt=dV/dr∙dr/dt).

En liten presentation av mig själv

Jag heter Anna Svärd och har varit lärare sedan 1995. Just nu är jag förutom lärare även lic-doktorand inom lärarlyftet. Där sysslar jag med hur elever lär sig trigonometri. Denna höst ska jag blogga om min undervisning hos TE3A på Ehrensvärdska gymnaiet i Karlskrona. Vi läser Ma E på 50 timmar. Jag ska försöka skriva dels om vad vi gör men också om de tankar jag har kring det.

Division av komplexa tal

Jag har nu tänkte nu behandla lite matte-problem som jag stött på under den senaste veckan. Kursen jag läser är Matematik E och läroboken heter Optima. Troligen så kommer merparten av de uppgifter jag använder mig av i min blogg vara hämtade från denna bok.

"Överbryggning"

Först en kort presentation av mig själv: Jag heter Hillevi Gavel, och arbetar sedan 1998 vid Mälardalens högskola. Jag är civilingenjör från KTH (där jag började extraknäcka som lärare under utbildningen) och dessutom byggnadsingenjör från den gamla 4-åriga tekniska linjen.

Matematik - inte lika svårt som vi tror

Ordet "svår" är en av de mänskliga definitionerna för matematik. Och ungefär hälften väljer att sluta räkna när man upptäckt denna definition. Under min tid i både högstadie- och gymnasieskolan möttes jag nästan dagligen av andra elever som gärna gjorde lite enklare tal och skippade då att räkna de mer utmanande talen.

Varför behöver vi matematik?

Det finns människor som gillar matte, det finns människor som ogillar matte, det finns rent av människor som är rädda för matte. Vissa studerar matte, medan somliga inte vill kännas vid det. Vad har alla dessa människor gemensamt? Oavsett inställning och perspektiv på denna vetenskapliga inriktning – är de alla beroende av den!

Prenumerera på innehåll