Stimulera och förbereda elever under gymnasietiden

Här rapporteras om insatser som syftar till att förbereda och stimulera elever under deras gymnasietid inför högskolestudier. Initiativen kommer från högskolor, gymnasieskolor och organisationer. Läs mer om....
Kurs B första kurs på gymnasiet
Mattesherpa.se - för understimulerade gymnasieelever
Månadensproblem, NOG-uppgifter, frågelåda, nationella prov & muntliga prov
Tävlingar
Sonja-Kovalevsky-dagarna
Lokala gymnasiekurser och Matematik - breddning
Gymnasieskolans projektarbete
Temaarbete med gymnasieelever
Gymnasiematematik och tekniska hjälpmedel
Förbereda elever på yrkesprogram
Laborativ matematik för gymnasieelever
Läxhjälp - studenter hjälper gymnasieelever
Regelbunda träffar med intresserade elever
Populärvetenskaplig matematik
Populärvetenskapliga nyheter... Lära algebra med videospel
Historiens matematik på BBC4
Nytt rekord i primtal
Matematik formar vackra bilder
Fler populärvetenskapliga nyheter...


Webbplatser kring pop....
Människor och matematik Forskning.se
Aktiviteter med Numbers i TV4
Mathematical Moments
iSquared
Plus magazine
Teachers' tv
The num8er my5teries at school
Maths Inspiration
Tidskriften Normat

 

Kurs B första kurs på gymnasiet

En del gymnasieskolor erbjuder sina elever att starta med Kurs B när de börjar gymnasiet. Grundskoleelver erbjuds också läsa både kurs A och kurs B under årskurs 9. Läs mer om...