Förbättrade resultat på Chalmers

Chalmers tekniska högskola uppvisar ett förbättrat tentaresultatet efter första matematikkursen på civilingenjörsprogrammen (2005 års resultat inom parantes):
Maskinteknik 59% (43)
Elektroteknik 58% (34),
Väg- och vattenbyggnad 73% (43),
Teknisk design 84 % (68),
Arkitekt och teknik 93%

Chalmers arbetar aktivt med att göra övergången mellan gymnasieskolan och högskolan smidigare, till exempel genom Gymnasiecentrum. Inom ramen för den nationella Matematiksatsningen inom högre utbildning har Chalmers påbörjat och genomfört en rad olika projekt. Ett initiativ har varit att på ovanstående program engagera sju gymnasielärare i undervisningen på den första matematikkursen. Just nu utvärderas projektet men man kan redan nu konstatera att närvaron har varit hög på räkneövningarna liksom på uppföljningen av duggorna. Gymnasielärarna är mycket positiva till verksamheten och det finns ett stort intresse från samtliga parter att fortsätta samarbetet.

Läs de deltagande gymnasielärarnas reflektioner kring samarbetsprojektet

Sven Hörbeck, Frölundagymnasiet
Johan Svensson, YTC, Lindholmen
Gunnar Eriksson och Bengt-Erik Andersson, Fässbergsgymnasiet
Agneta Beskow, Polhemsgymnasiet
Anders Svensson, Katrinelundsgymnasiet
Ole Lundgren, Hvidtfeltska gymnasiet