Dokumentation från mötet hösten 2006 i Stockholm

Det andra nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare genomfördes i Stockholm den 10 november. Ett åttiotal högskolelärare och gymnasielärare deltog och 23 av 29 lärosäten var representerade. Dokumentationen finner du genom att klicka i programmet för att ta del av presentationerna.

Program
09.30 - 10.00 Fika

10.00 - 10.30 Sammanfattning av Mattebron, Anette Jahnke, Nationellt centrum för matematikutbildning.

10.30 - 11.00 Erfarenheter kring övergången gymnasieskola – högskola, Göran Forsling, Linköpings universitet.

11.00 - 11.15 Paus

11.15 - 11.45 Webbkursen: Lägesrapport och framtidsperspektiv. Jan-Alve Svensson, Chalmers/GU, Johan Thorbiörnson, KTH och Erik Janse, Mälardalens högskola

11.45 - 12.00 Satsning från Myndigheten för Skolutveckling, Kirsti Hemmi

12.00- 12.15 Diskussion.

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 13.45 Erfarenheter från överbryggningsarbete gymnasium-högskola, Eva Petterson, Blekinge tekniska högskola, Anna Svärd, Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona.

13.45 - 14.15 Gränsvärdesbegreppet på gymnasieskola och högskola, Kristina Juter, Högskolan Kristianstad.

14.15 – 16.15 Dialogcafé med fika. Förslag på diskussionsfrågor.

16. 15 – 17.00 Redovisning av dialogcafé. Läs sammanfattning av diskussionerna.

Föreläsare
Kirsti Hemmi, Myndigheten för Skolutveckling
Anette Jahnke, Projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning
Jan-Alve Svensson, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet
Johan Thorbiörnson, Matematik, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
href='http://www.mdh.se/personal/VisaPerson?fornamn=Erik&efternamn=Janse'> Erik Janse, studierektor, Mälardalens högskola
Kristina Juter, Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
Eva Pettersson, Håkan Lennerstad, Blekinge tekniska högskola, Anna Svärd, matematiklärare, Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
Göran Forsling, studierektor, Linköpings universitet