Veckans brotips


How can you popularise mathematics? Why is it difficult?

Under länken Hur kan vi stimulera och stödja elever under gymnasietiden? i mittenmenyn på första sidan presenteras olika insatser kring att popularisera matematiken. Behovet av att nå ut med bredare beskrivningar av matematik, matematiker och användare lyfts i Matematikdelegationens betänkande:

Matematiken i samhället är osynlig för många. En vanlig föreställning är att ämnet enbart är ett meningslöst ”skolämne”: ett nödvändigt ont som man måste uthärda tills man kan slippa. Detta är ett destruktivt tillstånd och osynligheten är onödig, förbryllande och skadlig. Satsningar på att göra matematiken och dess användningar synliga och visa på ämnets faktiska värde och betydelse bör ha goda förutsättningar att lyckas. (SOU 2004:97)

How can you popularise mathematics? Why is it difficult?
var diskussionsfrågorna under ett seminarium mellan svenska matematiker och Prof Marcus du Sautoy från Oxford i samband med hans besök vid NCM.
Ta del av diskussionerna här..

Anteckningarna ovan utgör en del av dokumentationen från det sjunde nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare som genomfördes i april 2009.


Brotips


Här lyfter vi fram något av allt det som finns samlat på Mattebron.

Har du funnit något som du vill fler ska hitta? Skicka gärna ett mail till mattebron@ncm.gu.se.

Brotips som varit..
Matematikkunskaperna är ett problem i många utbildningar

Recruitment, Entrance, Retention: Studies in Different Countries

Hur går det för webbkurserna?

Tema Matematik på forskning.se

Algebra och tekniska hjälpmedel

Hur har det gått för överbryggningskurs vid math.se?

Kostnadsfri matematikprogramvara

Lärarlyftet

Vad är det som pågår nationellt?

Nyheter under sommaren

Matriks - lärresurser och erfarenhetstorg för matematik

Lokalt möte i Karlshamn

Om Matematikbiennalen

Matematikutvecklare i varje kommun

Matematikmaterial för understimulerade gymnasieelever

Populärvetenskaplig matematik

Hur gör andra?

Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

Gymnasielärare i högskoleundervisningen

Matematikdidaktik för högskolan

Kurs i tillämpad matematik för gymnasielärare

Ökad anknytning till matematikens tillämpningar

Självvalideringstest

Matematik över gränserna