Matematik över gränserna

Här är ett exempel på vad man kan finna under länken Hur kan man stimulera och förbereda elever under gymnasietiden?

Överbryggningskursen "Matematik över gränserna" som utarbetades i ett samarbete mellan Luleå tekniska högskola och Midskogsskolan. På kursens hemsida kan man läsa:

Kursmaterialet utarbetades under kursens gång och består huvudsakligen av uppgifter. Eleverna hade tyvärr inte tillgång till sina läroböcker på B-, C- och D-kurserna (detta var något av en chock för de inblandade universitetslärarna, som plötsligt insåg att man skulle behöva genomföra kursen utan att kunna hänvisa till någon litteratur). Under kursen har det varit viktigt med de muntliga diskussionerna omkring problemen, att kunna se problemen från olika håll, att finna olika lösningsstrategier.

Kursmaterial och utvärdering av projektet går att ladda ner från hemsidan. Här är ett exempel från uppgiftshäftet Bråk, algebra, polynom och rationella funktioner

Läs mer om kursen...