Nationella möten mellan gymnasielärare och högskolelärare

Nationellt möte i Göteborg 6 maj 2013 mellan gymnasielärare och högskolelärare

Måndagen den 6 maj ägde det femtonde nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare rum i Göteborg på Konferenscentrum Wallenberg. Temat för vårens möte var Nybörjarstudenters förkunskaper i matematik.

Program

9.30-10 Kaffe, registrering.

10-12 Nybörjarstudenters förkunskaper

10.00-10.30 Lars Brandell: Matematikkunskaperna hos nybörjare på civilingenjörsprogram och andra program på KTH.

10.30-11.00 Rolf Pettersson: Var baskunskaperna i Matematik bättre förr? Redovisning av resultat av Diagnostiska prov i matematik 1973 - 2012 vid civilingenjörsprogrammen på Chalmers.

11.00-11.30  Hans Thunberg: Övergång gymnasiet-högskolan: nybörjarstudenter på matematikkurser på KTH.

11.30-12.00 Erika Stadler & Mikael Winberg: En kvantitativ studie av nybörjarstudenter vid tekniska högskoleutbildningar.

12-13 Lunch

13.00-13.10 Utlysning av medel för lokala samverkansprojekt.

13.10-13.40: Nationella prov för matematik 4: vad vill man pröva på provet? Anna Lind Pantzare. Proojektledare, Nationella prov och övrigt bedömningsstöd i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

13.40-15.30 Dialogcafé och kaffe: Vad skall man kunna när man tar studenten?  Vad behöver man kunna när man börjar en matematikintensiv högskoleutbildning?  Har vi olika förväntningar?

15.30-16.15 Paneldiskussion med dagens talare. Nationella prov, diagnostiska prov, tentor - Vad testar vi?

16.15-16.30: Avslutning och utvärdering

Välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Hoda Ashjari, Linköpings universitet, 
Laura Fainsilber GU/Chalmers,
Susanne Gennow, Danderydsgymnasium 
Erika Stadler, Stockholms universitet.

Lästips och länkar

 Lars Brandell: Matematikkunskaperna 2012 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen och andra program vid KTH. Bearbetning av ett förkunskapstest.

Högskoleverket 1999. Bedömningsgruppen för studenternas förkunskaper i matematik. Räcker kunskaperna i matematik?

 

 

Inom ramen för Matematiksatsningen inom högre utbildning har det genomförts sex välbesökta nationella möten mellan gymnasielärare och högskolelärare från hela landet under 2006 - 2008. Dokumentationen från mötena finner ni i menyn till vänster.

Detta är en injektionsspruta för att komma loss med samarbete

Ur sammanfattingen av Dialogcafédiskussionerna hösten 2006