Nystart för matematiken vid Lunds tekniska högskola

Med start ht 2007 ges en ny kurs i Endimensionell analys vid civilingenjörsprogrammen vid Lunds tekniska högskola (LTH). Tidigare var Endimensionell analys på 8p, vilket nu utökas till 10p. (Mätt i högskolepoäng, från 12hp till 15hp). Det utökade utrymmet för matematiken i programmen syftar till att underlätta övergången från gymnasium till högskola och till att ge förbättrade förutsättningar för vidare studier vid LTH.

Utökningen sker inte i form av en prop-kurs, utan LTH försöker komma åt de förmågor de vill stärka (räknefärdighet, formelförståelse, kommunikation, resonemang,...) i en samlad kurs. Det finns två nya inslag i examinationen: färdighetsprov (ibland kallat ’körkort’) och redovisningsuppgifter. Redovisningsuppgiften innebär att varje student ska enskilt vid ett par tillfällen redovisa en uppgift för en ’extern examinator’. Syfte är bl.a. att träna kommunikation och ge personlig feed-back till studenten. En annan nyhet är att LTH blåser upp Geometri, som förutom värdet i sig även används som övningsfält för 'mjuka' kompetenser (resonemang etc). En bitanke med detta är att bli mer oberoende av brister i räknefärdighet.

Läs mer på LTHs webbplats......

Länk direkt till kursinformationen....