Dokumentation från mötet våren 2007 i Göteborg

Till mötet den 4 maj i Göteborg kom drygt 130 lärare från gymnasieskolor och högskolor. Det fanns representanter från 28 lärosäten och dessutom fanns 19 av de 23 projekt representerade som beviljats medel från Myndigheten för skolutveckling för samverkan med högskolan, se mer Projekt vid gymnasieskolor. Dokumentationen finner ni nedan.
 
Program 09.30 - 10.00 Fika
 
10.00 - 11.00 Vad innebär det att kunna gymnasiets skolmatematik? En diskussion om en tolkning av gymnasiets kursplaner, Torulf Palm
 
11.00 - 11.15 Paus
 
11.15 - 11.45 Vilka typer av matematiska resonemang (ut)värderas i skolmatematiken? - En analys av svenska gymnasieprov, Jesper Boesen
 
11.45 - 12.15 Matematiska resonemang på universitetsnivå - hur ser tentorna ut och vad tycker lärarna?, Ewa Bergkvist.
 
12.15 - 13.15 Lunch
 
13.15 - 14.15 Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande. En forskningsbaserad reflektion kring möjligheter och svårigheter när det gäller miniräknarens roll i matematikundervisningen, Peter Nyström och Tomas Bergkvist
 
14.15 - 16.15 Dialogcafé med fika. Läs diskussionsfrågorna...
 
16. 15 - 17.00 Redovisning av dialogcafé. Läs sammanfattningen av diskussionerna...
 
Med vänliga hälsningar, Anette Jahnke & Peter Nyström, för Projektgruppen För frågor kontakta anette.jahnke@ncm.gu.se eller peter.nystrom@edmeas.umu.se

 

Lästips inför konferensen:

1. Dokumentationen från de nationella mötena under 2006, speciellt sammanfattningarna från dialogcaféerna vid höstens möte och vårens möte.
 
2. Läs och kommentera dokumentet Om tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen - några vanliga argument och frågeställningar att problematisera, av Hans Thunberg med spontana kommentarer av Anette Jahnke & Peter Nyström.
 
3. En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion, Torulf Palm m. fl. Här hittar du rapporten (PM NR 199).,
 
Why do we still discuss Computer Algebra System (CAS)? Ta del av ett diskussionsmöte genomfört våren 2009.

Föreläsare:

Ewa Bergkvist, FD, forskningsassistent Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.
Läs intervju i Skolporten
 
Tomas Bergkvist FD, lektor vid Interaktiva Medier och Lärande, Umeå universitet.
 
Jesper Boesen FD, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborg universitet. Läs intervju i Skolporten
 
Peter Nyström FD, universitetslektor, prefekt vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet
 
Torulf Palm FD, universitetslektor vid Institutionen för Matematik, teknik och naturvetenskap, fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet.