Stimulans till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande gymnasieskolorna

Mattebrons utlysning av medel för lokal samverkan mellan gymnasiet och högskolan

Mattebron kommer under våren och sommaren att utlysa 10 bidrag á 15.000 kr för att stimulera samverkan mellan gymnasiet och högskolan på lokal nivå med fokus på stadieövergången i matematikstudier. Syftet är att ge gymnasieskolor och högskolor möjlighet att genomföra samverkansaktiviteter som kräver en mindre initial kostnad för att kunna startas upp, alternativt ett mindre omfattande projekt på lokal nivå. Projekt som kommer att kunna genomföras även efter bidragstiden kommer att prioriteras.
 
Sista ansökningsdag är 15 september

Villkor för bidraget:

 • En gymnasieskola och/eller en högskola kan söka bidraget.
 • Det planerade projektet ska involvera både gymnasiet och högskolan.
 • Projektet ska genomföras och slutföras under 2013.
 • Bidragstagaren ska skriva en redogörelse för projektets syfte, organisation, genomförande och resultat som ska publiceras på Mattebrons hemsida.
 • Bidragstagaren ska vara beredd på att berätta om projektet vid mattebrons nationella möte måndagen den 18 november i Stockholm.
 • Bidragstagaren ska vara beredd att på olika sätt berätta om och kommunicera med andra intressenter om projektet för att på så sätt sprida vunna erfarenheter och kunskaper. 

För frågor, kontakta
Erika Stadler
Hoda Ashjari
 

Ta del av...

 • Att bilda en lokal samverkansgrupp kan vara en form för att få tillstånd ett kontinuerligt samarbete mellan utbildningsnivåerna. Läs mer om samverkansgrupperna.
 • Vad som görs vid gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet kan ni finna under länkarna i mittenkolumnen på första sidan samt i vänstermenyn Projekt vid gymnasieskolor. Här kan man finna både former och innehåll till en konkret lokal insats för att göra övergången smidigare för elever och studenter.
 • Dokumentation från Nationella möten innehåller presentationer, sammanfattningar av Dialogcaféer och lästips. Detta kan användas vid lokala möten.
 • Matematikdelegationens betänkande lämnade många konkreta förslag på hur matematikutbildningen kan förbättras.
 • Botanisera i referenslitteratur- det finns mycket publicerat kring övergången mellan gymnasieskolan och högskolan.
 • Nationella satsningar som har fokus på matematik

Vår vision är att Mattebrons innehåll skall stimulera till lokala initiativ. Något vi kan hjälpa till med? Hör gärna av er till mattebron@ncm.gu.se