Ola Helenius om Keith Devlins artikel...

...What is conceptual understanding?

Min tolkning av Devlins text är att den i inledningen liksom positionerar sig som "fiende" till båda falangerna ("basic skills" vs "reform") i den amerikanska matematikutbildningsdebatten. Han gör detta genom att å ena sidan säga sig gilla ideerna "Adding it up" (reform) men å andra sidan tro på att det är svårt att "förstå" matematik innan man "umgåtts" med den i termer av procedurer och färdigheter basic skills).

Devlin går sedan vidare genom att betrakta begreppet "conceptual understanding" (en av huvudideerna i Adding it up) och föreslå att denna förståelse, även när den appliceras på enskilda, eventuellt enkla, begrepp, snarast bör ses som någon dynamiskt och utvecklingsbart. Han inför för det ändamålet begreppet "functional understanding".

Man skulle kunna associera detta till språk - funktionellt språk - eller till kommunikation i allmänhet - funktionell kommunikation. För att avgöra om språket (kommunikationen, matematikförståelsen etc) är funktionell måste man veta någon om sammanhanget. Vem pratar man med, och om vad? Vilka problem skall man lösa och med vilken matematik?

Jag vet inte om dessa tankar hos Devlin i sig är speciellt kontroversiella, i alla fall inte mer kontroversiella än det faktum att han redan från början positionerar sig lite sådär "mitt i" det så kallade "mattekriget" i USA. Man får vara en tämligen fundamentalistisk anhängare till ena eller andra sidan för att bli upprörd av Devlins ideer, skulle jag säga.