Människor och matematik

En ny bok!

Människor och matematik är en läsebok för nyfikna. Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. Bokens tjugotvå kapitel är grupperade i fem avdelningar:

Att lära känna sina rötter
Att räkna, beräkna och avgöra
Att kombinera
Att se och mäta
Att modellera verkligheten

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i mate­matik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med bo­­ken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av mate­matik, med forsk­ande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i mate­matik utan en läse­bok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning och för redan verksamma lärare, men det är en bok som också kan passa som bredvidläsningsbok på gymnasie­skolan.

bokens webbsida kommer det att finnas material som på olika sätt är relaterat till boken Människor och matematik. Det kan vara artiklar, länkar och liknande, allt ordnat efter kapitlen i boken: