Projektgrupp under den treåriga satsningen 2006 - 2008

Jöran Bergh, Prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 031-772 35 54, Bergh@math.chalmers.se

Anette Jahnke, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 0730 695 695, Anette.Jahnke@ncm.gu.se

Lisbeth Lindberg, Lärarutbildningen, Göteborgs universitet, 031-773 2256, Lisbeth.Lindberg@ped.gu.se.

Lennart Lundgren, Gymnasiecentrum Chalmers, Chalmers styrgrupp i matematik, 031-772 18 34, lelu@chalmers.se,

Peter Nyström, Projektledare för Nationella prov, Umeå universitet, 090 - 786 9949, Peter.Nystrom@edmeas.umu.se

Ann-Marie Pendrill, Ansvarig för gymnasiekontakter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 031-772 3282, Ann-Marie.Pendrill@fy.chalmers.se

Jan-Alve Svensson, Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet, 031-772 35 26, JanAlve@math.chalmers.se

Hans Thunberg, Programansvarig Civilingenjör & Lärare, KTH, 08 - 790 69 77, Thunberg@math.kth.se