Överbryggningskurser

Sommarmatte på webben!

För att förbereda blivande studenter som skall studera matematik på universitet eller högskola till hösten finns det möjlighet att på nätet repetera gymnasiematematiken och förbereda sig för sina matematikstudier. Alla blivande matematikstudenter är välkomna att gå kurserna, oavsett vilket universitet eller högskola man skall studera på till hösten. Kurserna är kostnadsfria och motsvarar 7,5 hp, samt kan berättiga till studiemedel från CSN.

Här finner ni information om webbaserad "Sommarmatte" som ges av

*Matematiska vetenskapers Sommarmatte, anordnad av Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet.

*Sommarmatte, anordnad av Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Erfarenheter från de webbaserade överbryggningskurserna
Det har genomförts tre utvecklingsmöten där inbjudna representanter från berörda lärosäten har diskuterat de webbbaserade överbryggningskurserna.

Ta del av diskussionerna 14 januari 2008.

Ta del av diskussionerna 14 januari 2009.

Ta del av diskussionerna 15 februari 2010 (pdf).