Spetsutbildningar i matematik

Här finner ni information om de spetsutbildningar som ges i matematik vid gymnasieskolor i matematik samt dokumentationen från Rikskonferensen kring spetsutbildningar i matematik, hösten 2008. Som stöd och inspiration till lärare, elever och föräldrar har vi sammanställt ett urval av referenser/länkar till artiklar i Nämnaren, avhandlingar, spetsutbildningar i andra länder, internationella konferenser och forskningsmiljöer kring elever med intresse och fallenhet för matematik.

Tre spetsutbildningar i matematik

Regeringen har beslutat att införa en försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning även inom matematik. I januari/november 2009 tog Skolverket beslut om vilka skolor som ges möjlighet att ge en spetsutbildningen inom försöksverksamheten. Inom matematik kommer spetsutbildningar ges av:

Skolverket informerar om spetsutbildningar ...

Spetsutbildningar.se är en gemensam webbplats med information riktade till elever och föräldrar.

Hösten 2008 arrangerade Nationellt centrum för matematikutbildning i samarbete med Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM) och Svenska Matematikersamfundet, en rikskonferens kring spetsutbildningar i matematik vid gymnasieskolor. Dokumentationen från konferensen finner ni nedan.

Dokumentation från Rikskonferens november 2008

Utmärkt givande. Vi är på väg mot en ny insikt efter den här dagen.
Ur utvärderingen av konferensen


Med anledning av regeringens initiativ arrangerade Nationellt centrum för matematikutbildning i samarbete med Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM) och Svenska Matematikersamfundet, en rikskonferens i november 2008 kring spetsutbildningar i matematik vid gymnasieskolor. Konferensen lockade drygt ett hundratal gymnasielärare, skolledare och högskolelärare från femtio (!) olika orter från Luleå i norr till Malmö i söder.

Ta del av alla presentationerna från konferensen...

Stöd och stimulans från...

Mattebron..
Hur kan stimulera och stödja elever under gymnasietiden?

Artiklar
Rita Berger Begåvade elever behöver också hjälp, Nämnaren 2001, nr 3.

Arne Engström, Matematikbegåvningarnas revansch?, Nämnaren 2005, nr 2.

Linda Mattsson & Paul Vaderlind, Elever med särskilda förmågor 2008 nr 3.

Susanne Gennow, Kängurutävling för gymnasiet, Nämnaren 2004, nr 3.

Jon Larsson, Likt och olikt, Nämnaren 2000, nr 4.

Jon Larsson, Elevperspektiv på skolmatematik, Nämnaren 1999, nr 4.

Anna Palbom & Simon Wigzell, Utmaningar för understimulerade, S 2008, nr 2.

Svante Silvén, Problemlösningsmetodik för alla - eller för redan duktiga?, Nämnare 1995, nr 4.

Svante Silvén , Hur blev den intelligente en "dum" elev, Nämnaren 1995, nr 3.

Jan Unenge, Tolv skolår på sex terminer - 3: Formler, sammansatta funktioner och spel, Nämnaren 86 nr 1.

Jan Unenge, Tolv skolår på sex terminer - 2. En snabb väg till gymnasiet, Nämnaren 85 nr 3.

Jan Unenge, Tolv skolår på sex terminer -1:Möte med en miniräknare, Nämnaren 85 nr 2.

Eric Wargo, The Myth of Prodigy and Why it Matters, Observer, The Association for Psychological Science

Inger Wistedt, Robert Lagergren mfl, Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik 2006 nr 3.

Inger Wistedt, En förändrad syn på matematikbegåvningar?, Nämnaren 2005 nr 3.

Licentiatavhandling
Pettersson, Eva (2008) Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik. Lic.avhandling from MSI, 08030, Växjö universitet.

Spetsutbildningar i andra länder
Akademiet for Talentfulde Unge, ATU, ett pilotprojekt i Danmark med spetsutbildningar. Läs en intervju med elever i Dansk nyhetstidning. Ta del av ATU: webbplats.

Konferenser, proceedings, forskarmiljöer och intresseorganisationer
Topic Study Group 6: Activities and programs for gifted students, ICME, the International Congress on Mathematical Education, Mexico, 2008.

Challenging Mathematics in and beyond the Classroom, ICMI Study 16 International Commission of Mathematical Instruction.

National Association for Gifted Children, USA.

The 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education on Gifted Students, University of Haifa, Israel.

Mathematics Education for Gifted Students in Korea, Proceedings of the Ninth International Congress on Mathematical Education, Springer.

National Association of Math Circles, Mathematical Sciences Research Institute, USA.

Curious Minds- an innovative interface between scientific disciplines and children's development.