Dokumenation från Rikskonferens kring spetsutbildningar

Konferensen ägde rum den 13 november 2008 i Stockholm och lockade drygt ett hundratal gymnasielärare, skolledare och högskolelärare från femtio (!) olika orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Ni kan ta del av föreläsarnas presentationer genom att klicka i nedanstående program.

Konferencier
Anette Jahnkes inledning, Nationellt centrum för matematikutbildning

Program

09.30–10.00
Registrering och kaffe  

10.00–10.30
Spetsutbildningar i gymnasiet. Bakgrund och motiv. Mål och riktlinjer
Bertil Östberg
Information från Skolverket
Johan Börjesson

10.30–11.00
Erfarenheter från Malmö Borgarskola
Göran Kvist, Nicola Sarac

11.00–11.15
Paus

11.15–11.45
Erfarenheter från Danderyds matematikgymnasium
Susanne Gennow

11.45–12.15
Hur upplever elever att gå en spetsutbildning?
Per Moosavi, Jakob Lavröd, Rebecka Geijer Michaeli

12.15–13.15
Lunch

13.15–14.00
Hur kan matematiker stödja och stimulera? Presentation av Jana Madjarova, Torbjörn Lundh

14.00–15.00
En inblick i svensk forskning kring elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik
Presentation av Linda Mattsson, Presentation av Eva Pettersson

15.00–15.30
Kaffe

15.30–17.00
Paneldiskussion: Hur tar vi vara på våra talanger?
Agne Bergvall, Göran Kvist, Torbjörn Lundh, Jana Madjarova, Inger Wistedt, Moderator: Bengt Johansson

Referenser från Inger Wistedt
Grouping and acceleration practices in Gifted Education
Linda E. Brody (Ed). I serien: Essential Reading in Gifted educaton, Sallu M Reis Series Edition.

The Routledge International Companion to Gifted Education
Ed: Tom Balchin, Barry Hymner, Dona J. Matthews.

Ladda ned alla Powerpointpresentationer. Zip-arkiv, ca 9,6 MB.
Medverkande
Agne Bergvall, elittränare i friidrott och fysisk idrott
Anders Björner, föreståndare för Institut Mittag-Leffler
Johan Börjesson, undervisningsråd, Skolverket
Per Moosavi, f.d elev Danderydgymnasiet
Susanne Gennow, gymnasielärare, Danderydsgymnasiet
Anette Jahnke, Nationellt centrum för matematikutbildning
Bengt Johansson, föreståndare, Nationellt centrum för matematikutbildning
Göran Kvist, gymnasielärare, matematikutvecklare, Malmö Borgarskola
Jakob Lavröd, elev Malmö Borgarskola
Torbjörn Lundh. Ordförande, Svenska kommittén för matematikutbildning vid KVA
Jana Madjarova. styrelseledamot, Svenska matematikersamfundet
Linda Mattsson, doktorand i matematik med inriktning mot ämnesdidaktik, Göteborgs Universitet
Rebecka Geijer Michaeli, elev, Danderydsgymnasiet
Eva Pettersson, universitetsadjunkt i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola, forskarstuderande i matematik med didaktisk inriktning vid Växjö Universitet
Nicola Sarac, rektor för Malmö Borgarskola
Inger Wistedt, professor i pedagogik, Stockholms universitet
Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet