Matematikstöd vid gymnasieskolor

Matematikstöd vid gymnasieskolor

Här finns information och länkar till olika projekt och organisationer som syftar till att öka intresset och kunskaperna i matematik hos gymnasieelever.

Intize
Intize är en ideell förening vars syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Kärnan i verksamheten är att låta studenter från Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet agera mentorer i matematik för gymnasieelever. Cirka 300 gymnasister åker kontinuerligt under året in till Chalmers och GU för att träffa sina mentorer. Denna verksamhet har pågått sedan 2005. Hela mentorskapet är gratis för eleverna och de cirka 75 mentorerna är engagerade ideellt.

Intize har ett kontinuerligt utbyte med Chalmers, Göteborgs Stad Utbildning, Göteborgs Universitet, NCM och flera andra parter för att dela med oss av våra erfarenheter kring hur intresset för matematiken kan ökas och hur studenter kan engageras i sitt lärande.

För mer information, kontakta Hanna Harrysson

Mattecentrum
Mattecentrum är en ideell förening som hjälper högstadie- och gymnasieelever att öka sin kunskap och sitt intresse i/för matematik. I 11 städer (Stockholm, Göteborg, Västerås, Eskilstuna, Lund, Malmö, Örebro, Uppsala, Umeå, Linköping och Luleå) arrangerar föreningen öppna räknestugor som eleverna gratis kan besöka utan föranmälan. Totalt arrangeras 33 räknestugor per vecka och ca 2.000 elever besöker regelbundet verksamheten. På räknestugorna finns studerande och yrkesverksamma ingenjörer, matematiker och naturvetare som volontärt ställer upp och hjälper till. På räknestugorna finns 1 volontär för varje 5-6 elever.

Mattecentrum driver även www.matteboken.se som är ett online-verktyg för att studera via nätet. På siten finner man teori, videolektioner samt ett frågeforum. Ungefär 40.000 av Sveriges gymnasieelever studerar via www.matteboken.se.

Formelsamlingen.se är ytterligare ett verktyg som Mattecentrum står bakom - en fullständig formelsamling på nätet. Formelsamlingen finns även att gratis ladda ner som app till iPhones.

RENATEsentret
RENATEsentret finns i Norge och målet är att öka intressent för fortsatta studier i matematik, naturvetenskap och teknik.

Utmaningen
Utmaningen vänder sig till matematiklärare och elever på gymnasiets studieförberedande program. I materialet finns nio fristående utmaningar, baserade på fall från olika teknikföretag, som på ett varierat sätt visar hur matematik används i arbetslivet för att lösa problem. På Teknikföretagens hemsida finns mer information om Utmaningen samt uppgiftsmaterialet för gratis ledladdning.