Aktuella stadieövergångsprojekt

På gång vid lärosätena våren 2011

Ett antal lokala projekt med anknytning till Mattebrons intresseområde har genomförts under året och flera av dem pågår fortfarande:

Kungliga Tekniska högskolan Vid matematikinstitutionen vid KTH är följande projekt igång som syftar till att lätta övergång mellan gymnasieskolor och universitet a. Matematiska Cirkel. b. Linjär Algebra. c. Förberedane kurser.

Mittuniversitet medverkar i en Matematik breddningskurs.

Högskoleförberedande matematik: ett samarbete mellan Linköpings universitet och Norrköpings gymnasieskolor där elever läser universitetsliknande matematik under gymnasietiden. 

Linnéuniversitetet i Växjö Linnéuniversitetet i Växjö har hållit en kurs i vektorgeometri 7,5 hp för ca 70 gymnasister. För mer information om projektet, kontakta studierektor Lars Gustafsson.

Lunds tekniska högskola Matematik LTH och Peder Skrivares gymnasium i Varberg har arbetat med ett projekt om Samverkansinlärning, SI. Under handledning av lärare från LTH får gymnasieelever i åk 3 handleda elever i åk 1.

Tidigare projekt Vad gjorde lärosätena 2006? Rektorer vid landets lärosäten fick besvara en enkät om de aktiviteter och satsningar som var på gång då när det gäller stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. 

Har ni något stadieövergångsprojekt på gång? Hör av er till mattebron@ncm.gu.se.