Internationella matematiksatsningar


Math-bridge - en eLearning plattform

Math-bridge är ett e-lärverktyg som ska hjälpa nya universitetsstudenter att förbättra sina matematikkunskaper. Projektet är ett EU-finansierat samarbete mellan nio universitet från sju olika länder.

Stadieövergång i Virginia

Det är inte bara svenska studenter som kan behöva stöd för att förbereda sig för universitets- eller högskolestudier i matematik. Även nybörjarstudenter i Virginia tycks ha brister i sina förkunskaper.

RENATEsentret i Norge

Vid RENATEsentret (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering) vill man bidra och inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik. Högskolestudenter arbetar tillsammans med gymnasieelever med gymnasieskolans matematik. Förebilden är Intize vid Chalmers i Göteborg.