Kontaktpersoner vid högskolor och universitet

Blekinge tekniska högskola Håkan Lennerstad, universitetslektor, 0455-385455, hakan.lennerstad@bth.se Linda Mattsson, 0455-385456, linda.mattsson@bth.se Mattias Eriksson, 0455-385705, mattias.eriksson@bth.se
Göteborgs universitet/Chalmers Bo Johansson, prefekt Matematiska vetenskaper, 031-7723535, bo@chalmers.se Thomas.Weibull - at - chalmers.se Johan Häggström, IPD, johan.haggstrom@ped.gu.se Thomas Lingefjärd, thomas.lingefjard@gu.se
Handelshögskolan i Stockholm Håkan Lyckeborg, Institutionen för ekonomisk statistik och beslutsstöd, 08-736 9233, hakan.lyckeborg@hhs.se
Högskolan Dalarna Per Wallén, ämnesansvarig, 023-77 88 50, pwa@du.se Magnus Fahlström, 023-77 84 96, mfh@du.se
Högskolan i Borås Rustan Halldin, matematikansvarig, 033- 4354672, Rustan.halldin@hb.se Mats Desaix, universitetslektor, 033-4354652, Mats.Desaix@hb.se
Högskolan i Gävle Mirko Radic, ämnesansvarig, 026-64 87 83, mrc@hig.se Iiris Attorps, lärarutbildningen, 026-648786, ias@hig.se
Högskolan i Halmstad Mikael Hindgren, samordnare matematik 035-167220, mikael.hindgren@ide.hh.se Bertil Nilsson 035-167210 bertil.nilsson@hh.se Pernilla Nilsson 035-167768 pernilla.nilsson@lut.hh.se
Högskolan i Jönköping Fredrik Abrahamsson, avdelningschef Ingenjörshögskolan 036- 10 16 20, fredrik.abrahamsson@ing.hj.se Björn Hellquist, lärarhögskolan, bjorn.hellquist@hlk.hj.se
Högskolan i Skövde Jörgen Sjögren, enhetsansvarig, 0500-44 86 03, jorgen.sjogren@his.se Stefan Karlsson, ämnesföreträdare, 0500-44 86 04 stefan.karlsson@his.se
Högskolan Kristianstad Ingemar Holgersson, matematiksansvarig 044-203438, ingemar.holgersson@mna.hkr.se
Högskolan på Gotland Bo-Göran Johansson, ämnesansvarig 0498-29 99 26 bo-goran.johansson@hgo.se
Högskolan Väst Kenneth Eriksson, professor 0520 - 22 34 64 Kenneth.Eriksson@hv.se
Karlstads universitet Niclas Bernhoff, Niclas.Bernhoff@kau.se
Kungliga Tekniska högskolan Nicklas Brandefelt, 08-7909738, nicklas.brandefelt@sth.kth.se Lars Filipsson, studierektor, 08 -7906655, lfn@math.kth.se Anders Lindquist, prefekt, 08-7907311, alq@math.kth.se Roy Skjelnes, 08-790 7215, skjelnes@kth.se Hans Thunberg, 08 - 790 69 77, thunberg@kth.se
Linköpings universitet Ulf Janfalk, studierektor, 013-282374, uljan@mai.liu.se Göran Forsling, studierektor, 013-281690, gofor@mai.liu.se
Linnéuniversitetet Lars Gustafsson, studierektor matematik, 0470-708630, lars.gustafsson@lnu.se Marcus Nilsson, 0470-708115, marcus.nilsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Thomas Strömberg, utbildningsledare vid nämnda institution, Thomas.Stromberg@ltu.se
Lunds universitet Magnus Fontes, prefekt, 046-222 05 39, Prefekt@math.lu.se Gudrun Gudmundsdottir, studierektor Matematik NF, 046 - 22 244 67, Gudrun.Gudmundsdottir@math.lth.se Anders Holst, studierektor Matematik LTH, ah@math.lth.se Gunnar Sparr, 046- 22 285 28, Gunnar.Sparr@math.lth.se
Malmö högskola Yuanij Cheng, matematikansvarig Teknik och Samhälle, 040- 665 76 53, yuanji.cheng@ts.mah.se Marie Jacobson, huvudämnesansvarig Lärarutbildningen, 040-6658302, marie.jacobson@lut.mah.se
Mittuniversitetet Klas Forsman studierektor, 060-148742, klas.forsman@miun.se Peter Glans, avdelningschef, 060-14 85 12, peter.glans@miun.se Kerstin Gustafsson, grundutbildningsamordnare 0660-57 820, kerstin.gustafsson@miun.se Seved Granberg, 0611-86218, seved.granberg@miun.se
Mälardalens högskola Erik Janse, studierektor matematik Västerås, 021-101537, erik.janse@mdh.se Hillevi Gavel, Hillevi.Gavel@mdh.se Katalin Földesi, katalin.foldesi@mdh.se
Stockholms universitet Susanne Ekström, Susanne.Ekstrom@umn.su.se Niclas Larson, Niclas.Larson@umn.su.se
Södertörns högskola Anna Hagborg, Högskolelektor, 08-608 45 66, anna.hagborg@sh.se
Umeå universitet Peter Anton, studierektor, 090 - 786 63 99, peter.anton@math.umu.se Catarina (Nina) Rudälv, studierektor, 090-786 5131, catarina.rudalv@math.umu.se
Uppsala universitet Lars-Åke Lindahl, ämneskoordinator, 018-471 32 06, Lars-Ake.Lindahl@math.uu.se Magnus Jacobsson, 018-471 3278, magnus.jacobsson@math.uu.se Veronica Crispin Quinonez, 018-471 3197, veronica@math.uu.se
Örebro universitet Andreas Bergwall, studierektor, 019-30 39 03, andreas.bergwall@nat.oru.se