En vanlig vecka

Förra veckan hade vi ett kort läxförhör i Ma E. Eleverna hade inga hjälpmedel, ingen räknare och inget formelblad. Det gick bra, men det var någon som inte riktigt hade koll på hur man skrev på polär form. Uppgiften som bestod i att de skulle ge två tal vars produkt var z=12(cos120°+isin120°) gick också bra, något bättre än att omvandla från rektangulär form till polär form. Kan det bero på att de fick upptäcka sambandet helt själva veckan innan?

Vi gick vidare till de Moivres formel, som vi redan introducerat lektionen innan. Eleverna fick då att z=r(cosv+isinv) och sedan utifrån sin upptäckt hur multiplikation och division fungerar fick de ta reda på vad z^2, z^3, z^4 och z^n var (n, ett heltal). Denna lektion fick de sitta och arbeta själva.

Eftersom mina barn fått feber i slutet av  veckan så fick jag en vikarie i fredags. Jag hade gjort iordning två gruppuppgifter som fredagslektionen skulle avslutas med och som jag skickade över till min vikarie. Den första gruppuppgiften var en förberedelse och repetition inför faktorsatsen som vi ska gå in på nästa lektion. Uppgiften gick ut på att en anddragradsfunktion ekvation kan skrivas på olika sätt bl a som faktorer. Uppgiften behandlade bara reella tal. Den andra uppgiften var en större uppgift från ett gammalt provbanksprov, så att eleverna fick öva på och diskutera kring MVG-uppgifter, uppgift 15, 2002, http://pb-ma.edmeas.napb.se/information/information/MAE-vt02.pdf. Det blev en del bra matematiska diskussioner enligt vikarien.