Provet – hur får man det till ett inlärningstillfälle?

Jag ser proven på kursen fram till det sista provet som en inlärningsmöjlighet för eleverna och säger också så. Här ser de vad de inte riktigt hade grepp om och behöver öva mer på. Jag upplever dock att eleverna är väldigt fixerade vid vilket betyg ett visst prov genererade. Jag å andra sidan är mer intresserad av att de ser vilka avsnitt de behöver öva. Jag har också alltid provgenomgång efter provet men efter den är det alltid ett antal prov som hamnar i papperskorgen.

Hur ska man göra då för att eleverna ska se provet som en koll på vad man behöver öva mer på?

  • Att säga att det endast är för att de själva ska se vad de behöver öva mer på? Då har jag märkt att eleverna inte ser detta som något man behöver lägga ner så mycket tid på, det tar ju tid från andra ämnen. Det som räknas är ju ändå slutprovet ändå! Som svar på detta har jag försökt säga att slutprovet inte kan testa allt utan jag tittar även på vad de presterat innan.
  • Ha vanliga prov med poäng? Då blir det som jag beskrivit ovan, många elever ser på poängen och är inte riktigt intresserade till hur man ska täppa igen luckorna.
  • Ha prov utan poäng? Jag har prövat detta men eleverna var inte så glada för det. Å andra sidan så var inte jag uthållig, jag borde kanske haft det flera gånger, allt är ju en vanesak.

Nu sist så hade jag ett prov med poäng men jag släppte inte eleverna med en genomgång av provet och en uppmaning att de skulle se vad de behövde öva mer på. Denna gång fick de i läxa att skriva ner på en lapp vad de behövde öva mer på för att nå upp till det målet de satt upp för sig själv i kursen. Jag hade poäng på provet men jag räknade inte ihop dem och förklarade för eleverna att jag istället hade tittat på varje enskild uppgift och vilka uppgifter de klarat. (Vilket jag i och för sig alltid gör, men det kommer bort för eleverna är det bara totalpoängen som räknas.)

På fredag ska jag prata med var och en hur vi ska lägga upp hur de ska läsa för att nå sina mål. Jag får se hur detta faller ut.

Jag tycker gymnasieskolans högskoleförberedande program har en stor del i att lära eleverna läsa och ta eget ansvar för sin egen läsning. I detta innefattas också att eleverna själva måste ta ansvar för och kunna se vad det är som de behöver läsa mer på. Just detta är nog det svåraste att lära ut.