Frågor

Under förra måndagen var det öppethus på KTH och jag var värd för mitt program och fick stå vid en monter och besvara en hel del frågor. Vanliga frågor som dök upp var bland annat: "Vad är öppen ingång?", "Hur fungerar övergången?" och "Hur mycket arbete får man lägga ner?" Svaren tänkte jag även ta och dela med mig här.

Vad är öppen ingång?
- För er som inte redan visste, så går jag en så kallad profilfri civilingenjörsutbildning, vilket betyder att man under första året läser grundläggande kurser som de flesta typer av civilingenjörer behöver. Man väljer sen inriktning under maj månad (ungefär efter ett läsår) och efter sommaren börjar man det andra året på sin valda inriktning.

Hur fungerar övergången?
- Eftersom öppen ingång skiljer sig litegrann från alla program, kommer schemat självklart se annorlunda ut. Men det här kompenseras av att du kanske redan läst en kurs, som de andra ska läsa under andra året. På så sätt överlappar skillnaderna varandra. Övergången till vissa program kanske gör att du måste komplettera någon enstaka kurs, men detta görs ganska diskret och studievägledarna och programansvariga har lagt fram ett bra förslag till hur det skulle fungera.

Hur mycket arbete får man lägga ner?
- Denna fråga är något som jag tror gäller större delen av högskolestudier på heltid. Det lönar sig garanterat att arbeta mer än att arbeta mindre. Eftersom man tentar av kurser i olika perioder, är meningen att kurserna ska fortlöpa kontinuerligt under hela perioden och inte fördelas med att endast arbeta under sista dagarna inför tentamen. Att ligga steget före är en rekommendation, men inte alltid så lätt som man tror. Viktigast är att planera ordentligt och sätta upp mål i början av kursen.

För övrigt tänkte jaa nämna lite kort om min period 4, vilket är sista delen utav detta läsår. Till skillnad från förut, läser vi nu endast 2 kurser (jämfört med 3-4 under de föregående perioderna). Vid sidan om ligger också ett mindre projekt i Numeriska Metoder, men i stora drag handlar det om 2 kurser - Mekanik och Flervariabelanalys. Speciellt den sista kanske några känner igen, då jag innan jul läste Envariabelanalys. Analysera i flera variabler!! Kan man verkligen säga två kurser...?

Mer om dessa kurser en annan gång.