Ingen matte inom fysik?

Hej alla läsare jag vet att det var en tid sedan jag senast hörde av sig med i och med att jag inte läser matte som ätt ämne längre, i kombination med att jag avhandlat de ämnen utanför skolmatten som jag känner till och kan, har det succesivt blivit allt svårare att hitta insiration och möjligheten att skriva intetressanta, matnyttiga och matematiska inlägg!  

Det jag tänkte skriva om idag är i alla fall mitt slutprov i fysik, som är satt till datumet den 8:e maj, alltså precis under en vecka från och med nu. Det vår lärare sa till oss inför slutprovet är att hon har lagt upp provet så att det inte skulle bli matematiskt utmanande, utan fysik ska beröra fysik och inte kräva allt fär mycket matte och på så vis exkludera de typer av uppgifter som kräver mer avancerade matematiska operationer. 

 

Vad tycker då jag om detta? Både positivt och negativt om jag ska vara ärlig. 

 

Positivt sett till taktik och betyg. Läser man fysik i 1,5 år där man sedan ska skriva ett slutprov som till stor del blir avgörande för ens slutbetyg i kursen och därmed även kanske var man kan komma in på högskola/universitet efter gymnasiet tycker jag verkligen att detta prov ska fokusera sig så mycket på berörd fysiskt teori som möjligt.  Har man till exempel haft problem med matematiken anser inte jag att man ska tvingas bli lidande utav detta, även inom andra kurser. Och det är i mångt om mycket det här resonemanget min lärare har följt för vår klass. 

 

Samtidigt kan jag på vissa sätt tycka det är synd att kurser läses på detta sätt, enligt en pedagogik där ämnen hålls helt frånskilda varandra, helt motsatt vad vi ser i det dagliga livet, där såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap och humanoria ofta tangerar varandra inom många yrken och allmänna företelser. Man borde kunna reformera utbildningens upplägg så att de ämnen som av naturen hör ihop, även studeras ihop. För man kan omöjligt bli en framstående fysiker om man inte är en nästan minst lika duktig matematiker. Och därför hade även lite mer avancerad matematik, enligt min mening, kunnat spela en naturlig roll i vårat slutprov i Fysik B, men så är nu inte fallet, både på ont och på gott!