Garanti

Jag läser för tillfället en mindre kurs i mekanik. En sak som jag tycker är lysande med den kursen är hur examinationen av kursen sker vid. Likt de matematikkurser jag läst tidigare finns möjlighet att skriva kontrollskrivningar under kursens gång, som då ersätter en del av den slutgiltiga tentamen. I denna kurs finns det tillgång till 2 kontrollskrivningar med 6 frågor vardera. Något som dock skiljer från matematikkurserna är dock att dessa frågor väljs från ett häfte bestående av 32 uppgifter som vi fått under kursens start. Samma uppgifter från häftet, kommer alltså upp på kontrollskrivningarna. Detta betyder att hårt jobb garanterar ett bra resultat! Det som också är så bra är att kontrollskrivningarna ersätter halva tentamen. Enligt mig är det ett mycket bra och unikt sätt att motivera till kontinuerligt arbete! Visserligen motiveras kontinuerligt arbete i många andra kurser, men dock garanterar dessa kurser inga resultat hur hårt man än arbetar. Något att tänka på kanske?