Uppdraget

Pågående satsning

Den nationella övergripande delen av satsningen har fått fortsatt stöd under 2013. Det innebär en fortsatt satsning på nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik, att stimulera genomförandet av lokala möten, samt en fortsatt bevakning på de  sommarmattekurser som erbjuds studenter som skall påbörja studier i matematik vid högskolan/universitetet till hösten. Vårens nationella möte i Göteborg kommer att rikta fokus mot Nybörjarstudenters förkunskaper i matematik. Dessutom kommer det att bli möjlgt att söka mindre projektbidrag för att stimulera lokal samverkan mellan gymnasiet och högskolan runt stadieövergången.

Tidigare satsningar

Matematiksatsningen inom högre utbildning var en treårig nationell satsning mellan 2006 - 2008, där högskolor och universitet i hela landet fick resurser för att stödja nybörjare i matematik vid högskolan (se regleringsbrev från 2006, 2007, 2008). Inom denna satsning fick Göteborgs Universitet i samråd med NCM i uppgift att genomföra nedanstående.

En nationell projektgrupp ledde arbetet under dessa år och denna del av satsningen har utvärderas, på uppdrag av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, av Anders Tengstrand. Ta del av rapporten: Sammanfattning, synpunkter och förslag. Den nationella övergripande delen av satsningen har fått fortsatt stöd under 2009, se regleringsbrev Bilaga 38: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.m.m. Ett planeringsmöte ägde rum den 8 juni 2009. Ta del av minnesanteckningarna.