Vad gjorde lärosätena 2006?

En av de första insatser som gjordes inom ramen för matematiksatsningen kring övergången mellan gymnasieskolan och högskolan var att skicka ut en enkät till rektorerna vid de berörda lärosätena sommaren 2006. Frågorna handlade om hur man arbetade med övergången från gymnasieskolan samt vilka planer man hade med anledning av de extra medel som givits lärosätena.
Svaren finner ni nedan.

Ni kan även ta del av vad som görs eller planeras att göras genom att klicka på varje enskild fråga.

  1. Förbereder ni elever i matematik under deras gymnasietid inför högskolestudierna?
  2. Erbjuder ni repetitionskurser eller liknande i matematik för gymnasieelever under sommaren inför starten av högskolestudierna?
  3. Vad gör ni för studenterna under deras första matematikkurser?
  4. Har ni arrangerat lokala möten mellan gymnasielärare i matematik i regionen och högskolans lärare? Vilka erfarenheter har ni fått?
  5. På vilket sätt samarbetar ni i övrigt med gymnasieskolan när det gäller matematik?
  6. Vilka skolor har ni kontakt med?
  7. Hur stödjer ni gymnasielärarna?
  8. Hur stödjer ni lärarna på de inledande kurserna i matematik på högskolan?
  9. Övriga insatser